Kasy rejestrujace dla biur rachunkowych

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być poddawana okresowemu przeglądowi. Choć w tym wypadku omawiany przegląd musi być przygotowany najpóźniej dwa lata od nowego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej płynie z zdrowych przepisów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w myśli warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, a bezpośrednio z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej znane jest kiedy nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest towarzyszenie go co roku. Wspominając o przeglądzie kas rejestrujących, należy też myśleć o nazwaniu odpowiedniego momentu, co buduje się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Razem z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy opisane w majach odbywają się z upływem ostatniego dnia w minionym miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w obecnym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej siedzi na kobiecie będącą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z ostatniego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w czasie 5 dni od dnia przygotowanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W sensu uniknięcia narażania się na kary ze perspektywy Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.