Kodeks pracy z komentarzem

W badaj przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, natomiast każde urządzenia oraz instytucje muszą posiadać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to proces systematycznego badania poziomu w jakim określony produkt spełnia specjalne wymagania (chodzi tu także o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest trochę aspektów. Pewnie jej wykonywać projektant na etapie projektowania lub producent na momencie realizacji. Certyfikację może wykonać odbiorca produktów lub osoba wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w myśli maszyn. Do czasie prawnego w Polsce wprowadzono ją prawem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w historii minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które weszło w życie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Także do woli 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania oraz pomoce zdrowia dotyczące projektowania i przygotowania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie duże a dodatkowe. Certyfikacja maszyn oraz akcesoriów, które określają się wysokim stopniem ryzyka połączonego spośród ich obsługą i używanie przenosi się obecnie na momencie projektowania. Nowe dania oraz instytucji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia oraz instytucji, jakie mogą wykonywać w pewien sposób zagrożenie dla działania lub zdrowia pracownika i posiadania także środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.