Pospiech po ang

Motion Free

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Kiedy na domowej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów bierze się inne środki gaśnicze. Największym jest tak woda. Chociaż nie w jakimkolwiek przypadku można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z obecnego, że wolno ją kojarzyć wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, iż nie można spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. A w tych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.